Bildiri Gönderimi

TAM METİN KURALLARI ve ÖDÜL YÖNERGESİ

Bildirilerin Gönderilmesi:

Bildirilerin kongre web sitesi www.elmikro2022.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi DigiAbstract’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 10 Mart 2022

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde Bildiri Özet Kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Önemli Not: TAM METİN KURALLARI ve ÖDÜL YÖNERGESİ’ni mutlaka okuyunuz…


Yazım Kuralları:

1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.

2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.

Örn: Mehmet Küçük

4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul

5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx XXXxxxxxxxx

6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.


Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edilecek Noktalar

  • * Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  • * Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  • * İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • * Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  • * Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0232 464 13 51 numaralı telefondan ya da elmikro2022@egekongre.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Bildirilerin kongrede sunulabilmesi ve bildiri özet kitabında yayınlanması için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.